Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Om vår forskning

Konsthögskolan bedriver forskning och forskarutbildning i ämnet fri konst. Alla lärare på institutionen har forskning som en del av sin anställning för att säkra utvecklingen av deras forskningsområden och undervisningsmetoder.

Forskarutbildning

Konsthögskolan i Malmö erbjuder en fyraåriga forskarutbildning (240hp) för yrkesverksamma konstnärer och curatorer som ger en doktorsexamen i fri konst. Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige och landets första doktorer i fri konst utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, 2006.

Utbildningen är experimentell och mycket individualiserad, med fokus på att identifiera, förstå och utveckla konstnärligt tänkande som ett specialiserat kunskapsområde. Utbildningen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Det konstnärliga arbetet är både objekt och metod. Studierna av reflekterande eller teoretiskt innehåll är inte ett mål i sig, utan ett medel för konstnärlig utveckling.