Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumn: Sirous Namazi får ett av Sveriges största konststipendier

husdelar lutade mot vit vägg
Sirous Namazi, Arrival, 2023. Foto: Jean Babtiste Béranger

Nu är det klart att det blir konstnären Sirous Namazi som får Barbro och Holger Bäckströms stipendium. Stipendiet på 400 000 kronor är ett av Sveriges största konststipendier.

"– Förutom äran att vara en av alla dessa fantastiska konstnärer som fått stipendiet före mig så kommer stipendiet medföra att jag kan färdigställa ett större animationsprojekt som jag arbetat med en längre tid, säger Sirous Namazi. 

Sirous Namazi är född 1970 i Kerman, Iran och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och fick tidigt internationell uppmärksamhet för sina rigorösa verk som subtilt och ofta outtalat förmedlar personliga berättelser och samhällskritik. Han arbetar främst med skulptur och hämtar ofta inspiration från minimalismens enkelhet samtidigt som han använder tradition som en kanal för att utforska ämnen som stadsmiljöer, konsumism och utanförskap. 

Namazi representerade Sverige tillsammans med Jacob Dahlgren vid Venedigbiennalen i Nordiska paviljongen 2007. Just nu ställer han ut på Magasin III Museet för samtidskonst i Stockholm och har tidigare medverkat i ett flertal utställningar både i Sverige och internationellt. Han har belönats med Ljungrenska konstnärspriset, Carnegie Art Award, Per Granneviks stipendium och Stockholm stads hederspris. Namazi är representerad i många offentliga samlingar i Sverige och internationellt.

Motiveringen till priset lyder: 

Tid och minne är centrala aspekter av Sirous Namazis konstnärskap. Han bryter ner och återskapar, använder brustna fragment i nya bilder och helheter på ett sätt som liknar tidens ofta brutala ingrepp i våra enskilda liv och minnets rekonstruktioner av spillrorna som återstår när vi ser tillbaka. Hans mest kända verk utgörs av loppmarknadsfynd av keramik och glas som har slagits sönder och därefter satts samman igen. Märkliga, fantastiska, knotiga och förvrängda är bilderna inte desto mindre trogna sina många enskildheter, men helheten är en konstruktion ur nuet. De påminner såväl om molekylers sammansatta kluster av enskilda atomer som om kristalliniska och organiska växtprocesser. Återkommande har han även använt byggnadsdelar och -material, vilka i nya sammanhang skapar monumentala collage och surreala paradoxer. Namazis arbeten har en spännvidd från det sublimt överväldigande till det intima, från materiellt kraftfulla skulpturer i offentliga rum till närmast ömsinta broderier. Verkens rumsliga sammanhang är överlag framhävda, där hans många videoarbeten interagerar med skulpturerna och objekten.

I juryn för Barbro & Holger Bäckströms stipendium sitter Kirse-Junge Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum, Mats Stjernstedt, chef för Malmö Konsthall, Gertrud Sandqvist, professor vid Konsthögskolan i Malmö och Pontus Kyander, författare, curator och föreläsare.

En presentation av Sirous Namazis konstnärskap kommer visas på Malmö Konstmuseum våren 2024. 

Barbro och Holger Bäckström
Malmö Konstmuseum delar årligen ut Barbro & Holger Bäckströms stipendium till lovande eller etablerade svenska konstnärer. Stipendiet instiftades av konstnärerna Barbro och Holger Bäckström. Stipendiet som idag är ett av Sveriges största, delas ut till svenska konstnärer verksamma inom framför allt skulptur- eller målerifältet. Tidigare stipendiater är Eva Löfdahl, Cecilia Edefalk, Dan Wolgers, Truls Melin, Annika Eriksson, Per Wizén, Rita Lundqvist, Runo Lagomarsino, Ann Böttcher, Kah Bee Chow, Leif Holmstrand, Thale Vangen, Max Ockborn och Maria Norrman."