Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumner: I SAW IT WITH MY OWN HANDS, Skånes konstförening

skulptur i trä

1 dec 2023 – 21 jan 2024, alumner: Amin Zouiten och Therese Bülow

Amin Zouiten, Erik Thörnqvist, Sahar Alkhateeb, Therese Bülow
1 dec 2023–21 jan 2024*

Vernissage: Fre 1 dec, kl 18–22
Konstnärliga interventioner och samtal: Lör 2 dec, kl 15–17

"I SAW IT WITH MY OWN HANDS är en grupputställning som insisterar på att överskrida språkliga gränser för att utforska människans inre djup. Ur en glidning från ett mumlande, svamlande språk, väcker den en grundläggande fråga: Vad vecklar ut sig när språket misslyckas med att artikulera våra innersta tankar och känslor?

Utställningen presenterar ett eklektiskt urval av medier – skulptur, video, installation, ljud och doft – som ger sig i kast med dolda aspekter av våra inre världar. Den uppmuntrar till att kontemplera existentialism genom konstnärlig gestaltning.

Inspirerad av Teju Coles djupa insikter i Known and Strange Things: Essays, I SAW IT WITH MY OWN HANDS utforskar konceptet inre väder (internal weather) och betonar den ständiga dialogen mellan den mänskliga insidans sfärer och den materiella verkligheten. Parallellt med Jean-Paul Sartres monumentala verk Varat och intet, hyllar texten den djupa konstnärliga frihet som är sammanflätad med det inre jaget.

Genom Therese Bülows transformativa skulpturer som utmanar dikotomin mellan levande/icke-levande och Sahar Alkhateebs platsspecifika installation, där formbarhet uttrycker en önskan om både stillhet och rörelse, fångar utställningen en fängslande spänning mellan sina konstnärliga uttryck. Amin Zouitens introspektiva video- och ljudinstallationer undersöker verklighetens förvrängning och uppmanar till att fundera över vår perception, medan Erik Thörnqvists abstrakta skulpturer dekonstruerar grundläggande idéer i det europeiska moderna projektet.

Varje konstnärs unika uttryck bjuder in besökarna att föreställa sig gränsdragningar, uppfattningar och kroppslighet genom en invärtes och förkroppsligad upplevelse."

Läs mer om utställningen hos Skånes Konstförening