Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Konsthögskolan i Malmö erbjuder en fyraåriga forskarutbildning (240hp) för yrkesverksamma konstnärer och curatorer som ger en doktorsexamen i fri konst.Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige och landets första doktorer i fri konst utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, 2006. Utbildningen är experimentell och mycket individualiserad, med fokus på att identifiera, förstå och utveckla konstnärligt tänkande som ett specialiserat kunskapsområde. Utbildningen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Det konstnärliga arbetet är både objekt och metod. Studierna av reflekterande eller teoretiskt innehåll är inte ett mål i sig, utan ett medel för konstnärlig utveckling.

Kontakt
Gertrud Sandqvist
Programansvarig
Tel. +46 40 32 57 06
gertrud [dot] sandqvist [at] khm [dot] lu [dot] se

Dokument
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i fri konst

Länkar
Lediga anställningar
Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

Forskarutbildning (240 hp)

KOKOFK01

Utbildningsnamn och inriktning: Utbildning på forskarnivå i fri konst
Omfattning i högskolepoäng: 240
Nivå: Forskarnivå
Examensbenämning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst
Engelsk examensbenämning: Doctor of Philosophy in Fine Arts in Visual Arts


Konsthögskolan i Malmö erbjuder en fyraåriga forskarutbildning (240hp) för yrkesverksamma konstnärer och curatorer som ger en doktorsexamen i fri konst. Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige och landets första doktorer i fri konst utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, 2006. Utbildningen är experimentell och mycket individualiserad, med fokus på att identifiera, förstå och utveckla konstnärligt tänkande som ett specialiserat kunskapsområde.

Utbildningen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Det konstnärliga arbetet är både objekt och metod. Studierna av reflekterande eller teoretiskt innehåll är inte ett mål i sig, utan ett medel för konstnärlig utveckling.

Ansvarig för programmet är professor Gertrud Sandqvist. Handledare är professor Sarat Maharaj. Doktoranderna träffas minst två gånger per termin för seminarier. Programmet är indelat i olika seminarier/kurser/moment om 60hp, samt ett dokumenterat forskningsprojekt om 180hp.