UTLÅNING

På grund av den rådande Covid-19 situationen har utlåningens öppettider och tillgänglighet tillfälligt ändrats.

Nya öppettider är;

Måndagar 9.00-10.30 för att hämta ut utrustning
Fredagar 10.00-12.00 för att återlämna utrustning.


För att få låna måste du öppna ett konto i utlåningen genom att deponera 600 kronor (en engångssumma) samt skriva på gällande låneavtal. Depositionen återbetalas till angivet bankkonto efter avslutade studier under förutsättning att inga skulder eller lån kvarstår.
Lånetiden löper måndag till fredag. För tillfället inga lån över helger. Kurser och examensutställningar har företräde och tillåts längre lån än 5 dagar. NB. Under september-mitten av oktober är det begränsad tillgång till audio/video-utrustning på grund av kurser 
Den som inte återlämnar saker i tid blir avstängd från lån under så lång tid som förseningen varat. Vid försenad inlämning av foto, video- och ljudutrustning spärras låntagaren från vidare lån i ytterligare två veckor.
Låntagaren är ansvarig för lånad utrustning, och därmed ersättningsskyldig om något skadas eller försvinner. En hemförsäkring rekommenderas därför. Kontrollera noga vad som täcks av just ditt försäkringsbolag. Lämna inte lånade verktyg eller utrustning vidare till någon annan, du är personligt ansvarig tills dess att utrustningen återlämnats och avregistrerats.