Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurser ht 2017

Samtidskonsten både speglar och utvecklar en bredare kulturell och samhällelig kontext. Därför är det viktigt att få redskap för att kunna förstå och behärska det konstnärliga samtalet. Vi utvecklar ständigt våra kurser för att bredda och fördjupa dina konstnärliga färdigheter och ge dig en kritisk förmåga. Du kan läsa om terminens kurser nedan.

kurser

Nedan ser du exempel på hur våra kurser kan se ut. Kurserna är enbart öppna för studenter antagna till program vid Konsthögskolan I Malmö. Kurserna skräddarsys utifrån studenternas behov och ändras därför varje termin. Vill du läsa mer om våra tidigare kurser kan du gå till våra årsböcker.

 

Analys av det egna konstnärliga arbetet
 

Valbar kurs på MFA-nivån. Lärare: Gertrud Sandqvist
 

Målet är att erbjuda en analysmodell av det egna arbetet samt genom praktisk tillämpning träna studenten att genomföra bildanalyser, genom att analysera andra deltagares arbeten, samt själv lyssna till hur det egna konstnärliga arbetet förstås av övriga deltagare. Kursen tjänar som introduktion inför det analytiska arbetet med magistertexten. Kursen innebär en näranalys av det egna arbetet i grupp. Metoden är enkel och syftar till att stimulera både förmågan att göra en noggrann analys av ett konstverk och att ge en förståelse för hur betraktaren uppfattar det egna verket, och varför. I den mån det är relevant och kursdeltagarna önskar det, kommer vi också att titta på bildteori som är möjlig att tillämpa på det egna arbetet.

Close up


Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Emily Wardill

The course 'Close up' comprises of a series of close readings of a variety of art works embodying very different practices.

Looking at actual pieces of art rather than working from a theoretical foundation will allow us to probe the works themselves rather than using them as illustrations of ideas. We will be investigating their form, their histories, the artist's intent, their context and our own relationship towards them. 'Close up' will allow us to investigate work in a way that is both analytical and inventive, to acknowledge that writing and speaking are creative acts that run in tandem to the art work and respect the artwork as a form of communication. Each work chosen may also be a portal from which to investigate time and place – economically, historically and politically and a point from which a young artist recognises their own concerns and interpretations.

Enrolling the Unknown Part II (written assignment)
 

Valbar kurs på MFA-nivån. Lärare: Laura Hatfield & Matthew Rana

As part of the course Enrolling the Unknown, students will write critical texts that examine meeting points between art and critical pedagogy. In the process course participants will strengthen their research skills, while forming an analysis of their position in relation to the field.

Practise Practice: Thinking through the visual


Valbar kurs på MFA-nivån. Lärare: Matts Leiderstam och Maj Hasager

In the course Practise Practice we look at artistic knowledge and the broad term artistic research from the perspective of an artistic practice. We will discuss different modes of research and long-term perspectives/strategies in art practices. We will also look at differences between working inside the academic world and working with art institutions, and the potential instrumentalisation of artists.

WEIRD CHARISMA

 

Valbar kurs på MFA-nivån. Lärare: Hannah Jickling och Helen Reed

As a condensed course, Weird Charisma will survey artworks produced and experienced alongside children, both inside and outside of institutional learning environments. Together we will explore perspectives on childhood, hierarchies of taste, power and cultural capital through readings, discussions, exercises and lectures.

Ekonomi och Juridik för konstnärer

 

Obligatorisk kurs BFA2-nivå. Lärare: Christina Wainikka

Syftet är att ge studenterna kunskap om ekonomi och juridik som de ska kunna ha nytta av i sitt yrkesliv som konstnärer. Det ska vara en teorikurs, men ge dem praktiska verktyg.

 

Flyktingarnas samhällsanalys


Valbar kurs på MFA-nivån. Lärare: Gertrud Sandqvist

Critical Theory är ett begrepp. Genom detta enormt kraftfulla verktyg för analys av och tänkande kring samhälle, kultur och politik förstår vi världen. Detta tänkande - kritiskt, djärvt, hypotetiskt - utvecklades under starkast tänkbara politiska och mänskliga press. Huvudaktörerna Theodor Adorno, Walter Benjamin, Eric Fromm, Max Horkheimer och Herbert Marcuse var förföljda i Tyskland och senare flyktingar i USA mitt under världens hitintills värsta krig. Under kursen kommer vi att läsa centrala texter av Frankfurt- skolan, men också försöka förstå hur dess begrepp ”Dialektiskt tänkande” fungerar och träna oss i att använda det. Vi kommer att pröva, i vår egen tid, Frankfurtskolans främsta tes, att kapitalismens kulturindustri får oss att begära förtrycket, med dess ord, att bli maktens sado-masochister.

16mm film – the fundamentals
 

Valbar kurs på BFA-nivån. Lärare: Joachim Koester och Sophie Ljungblom i samarbete med Ulrik Heltoft och The Royal Danish Academy of Fine Arts

Kursens syfte är att ge en introduktion till de grundläggande färdigheter som krävs för att arbeta med 16-millimetersfilm. Studenterna får lära sig att använda en 16-millimeterskamera, att mäta och ställa in ljus, samt att redigera 16-millimetersfilm, d v s att klippa och skarva filmen på ett Steenbeck-klippbord.

Keramik


Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Margit Brundin

Kursen är tänkt som en introduktion i att arbeta med keramik, lära känna dess olika tekniker, faser fram till färdigt objekt!

FOTOGRAFI – kreativa förhållningsätt
 

Valbar kurs på BFA-nivån. Lärare: Maria Hedlund och Johan Österholm

Kursen är till för dem som vill påbörja, utveckla, utvidga och fördjupa individuella fotografiska projekt. Den är tänkt att ge möjlighet till att förutsättningslöst testa idéer och infall, för att se och upptäcka vart de kan leda. Vi kommer att gå igenom kameror, ljussättning, scanning, analog och digital printning, m.m. Allt beroende på vad som behövs och önskas.
 

Mini Seminar for Painters

 

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Viktor Kopp

Miniseminariet för målare ger möjlighet att visa upp pågående eller avslutade projekt för gruppen och en gästlärare. Det innebär ett tillfälle för deltagarna att diskutera olika aspekter av sitt arbete – idé, metod, tankeprocess, inspiration och liknande – i ett informellt sammanhang med andra målare.

Plast
 

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare:  P-O Persson & David Nilsson

Kursen ger grundkunskaper i plastlaminering, plastgjutning och information om de säkerhetsbestämmelser som finns i verkstaden. Efter avslutad kurs erhåller du ett ”körkort” som berättigar dig att jobba i verkstaden på egen hand.

Svetskurs

 

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare:  Robert Cassland, P O Persson och Ariel Alaniz

Kursen ger grundläggande kunskaper i olika svetstekniker, så som gas- och migsvetsning, information om de säkerhetsbestämmelser som gäller de olika svetsteknikerna. Efter avslutad kurs erhåller du ett ”körkort” som berättigar dig att själv jobba med skolans svetsutrustning.

Om det ovärderliga
 

Valbar kurs på BFA-nivå. Lärare: Tobias Sjöberg & Iris Johansson

Om det ovärderliga - är en tredagars workshop med konstnären Tobias Sjöberg i samverkan med primärkommunikatören Iris Johansson. Workshopen kommer att fokusera på konstnärliga frågor som berör vår gemensamma värdegrund, i relation till tematiken ”det ovärderliga”.

Power Trip
 

Valbar kurs på BFA nivå. Lärare: Ieva Misevičiūtė

Power Trip är ett tvåtimmarspass som är uppbyggt som ett flöde av rörelser till vägledande bilder för att åstadkomma en workshop med hög energi. Workshoppen lär ut en unik uppsättning rörelser och en träningsmetod som bygger på en japansk modell.

Sidansvarig: